Tanık Gösterme Nedir?

Tanık gösterme, bir konunun uzmanı tarafından söylenmiş cümleler ve bu cümleyi söyleyen kişilerin tamamı olarak bilinmektedir. Tanık gösterme nedir örnekleri nelerdir sorusu dahilinde söz diziminin şu şekilde tanımlanabileceğini ifade etmek olanaklıdır:

Tanık Gösterme Örnekleri

Tanık göstermenin kullanıldığı pek çok paragraf bulunmakta olup tanık gösterme örnekleri kapsamında bazı bilgilendirici örnekler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Yazarlık oldukça ulvi mesleklerden biridir. Bu konuda Jan Paul Sartre şu şekilde bir yorumda bulunmuştur: “İnsan bazı şeyleri söylemeyi tercih ettiği için yazardır.”

Tanık gösterme, birçok insan tarafından zorlanılan konulardan biri olarak bilinmektedir. Tanık gösterme nedir sorusu kapsamında verilecek cevapların, konunun derinlemesine bir şekilde anlaşılmasına katkı sağladığı bilinmektedir. Peki ama düşünceyi geliştirme yollarından biri olan tanık gösterme tam olarak nedir ve özellikleri nelerdir?
Tanık Gösterme Nedir?

Tanık Gösterme Nedir

Tanık gösterme, bir konunun uzmanı tarafından söylenmiş cümleler ve bu cümleyi söyleyen kişilerin tamamı olarak bilinmektedir. Tanık gösterme nedir örnekleri nelerdir sorusu dahilinde söz diziminin şu şekilde tanımlanabileceğini ifade etmek olanaklıdır:
Bir konunun inandırıcılığını arttırmak için konunun uzmanından alıntı yapılması tanık gösterme olarak ifade edilebilir. Düşünceyi geliştirme yöntemleri dahilinde bulunan tanık gösterme, konunun karşı tarafa çok daha iyi anlatılabilmesini olanaklı hale getirir. Bu nedenle metinler içerisinde sıklıkla tanık göstermeye başvurulmaktadır.
Tanık Gösterme Örnekleri

tanık gösterme nedir
Tanık Gösterme Nedir

Tanık göstermenin kullanıldığı pek çok paragraf bulunmakta olup tanık gösterme örnekleri kapsamında bazı bilgilendirici örnekler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Yazarlık oldukça ulvi mesleklerden biridir. Bu konuda Jan Paul Sartre şu şekilde bir yorumda bulunmuştur: “İnsan bazı şeyleri söylemeyi tercih ettiği için yazardır.”
• Bilim ile edebiyatın ne kadar alakalı iki farklı uğraş olduğu Balzac’ın şu sözü ile anlaşılabilir: “Bilim insanı olmak için insanları sevmek, dolayısıyla edebiyatsever olmak gerekir.”
Yukarıdaki gibi sıralanabilen örneklerin her ikisinde de düşünceyi kanıtlayabilmek adına konu ile ilgili uzmanlığı bulunan insanların sözlerinden alıntılar yapılmıştır.
Tanık Gösterme ile Örnekleme Arasındaki Farklar
Çoğunlukla tanık gösterme ve örnekleme arasındaki fark konusunda detaylı bilgi sahibi değildir. Bu durum her iki düşünceyi geliştirme yollarının birbirine karıştırılmasına neden olmaktadır. Tanık göstermede ilgili kişinin söylemiş olduğu bir sözün de paragraf içerisinde bulunması gerekir. Fakat örneklemede kişinin isminin geçmesi yeterlidir.
Örnekleme, düşünceyi geliştirme yollarından biri olarak metinlerde tercih sebebi olmaktadır. Çeşitli konularla ilgili örnek vermek istenildiğinde genellikle “Örneğin, mesela” vb. kelimeler ile cümleye giriş yapılmakta ya da bu kelimeler, cümle içerisinde bulunmaktadır. Fakat tanık göstermede, mutlaka uzman bir kişinin sözünün paragraf içerisinde kullanılması gerekir. Bu özellikler, her iki düşünceyi geliştirme yollarının birbirinden farklı olduğunu ifade etmektedir.