Birçok insan tarafından sorulan saptama nedir ve saptama ne demek sorusu, özellikle sınavlara hazırlanmakta olan öğrenciler için oldukça önemli konulardan biridir. Genellikle çıkarım ile karıştırılan saptama, bir şeyin belirgin kılınması ve tespit edilmesi anlamlarına gelse de saptama cümlelerini paragraf içerisinde bulmak bir hayli zor olabilmektedir. Peki ama saptama tam olarak nedir ve saptamayı en iyi açıklayan örnekler nelerdir?

Saptama Nedir?

Saptama, TDK tarafından açıklanan ve gündelik hayatta çok sık olmasa da sınavlarda oldukça fazla karşılaşılan kelimelerden bir tanesidir. Saptama nedir TDK ya da Türkçe de Saptama kapsamında bir şeyin belirgin kılınması, tespit edilmesi, bir şeyin sağlam bir şekilde yerleştirilmesi gibi anlamlara geldiğini belirtmek mümkündür.

Paragraflar içerisinde bulunan saptama cümleleri, bir konunun belirgin hale getirilmesinde görev almakta ve bu amaçla kullanılmaktadır. Paragrafın hangi cümlesinde bir tespit yapıldığı belirlenirse eğer saptama cümlesi de çok kolay bir şekilde bulunur. Bu nedenle saptamanın, bir durumun tespit edilmesi ile yakından alakalı olduğunu belirtmek olanaklıdır.

saptama nedir

saptama nedir

Saptama Örnekleri

Saptamanın çok daha iyi anlaşılabilmesi için saptama örneklerinin verilmesi uygun olacaktır. İçerisinde saptama bulunan cümleler genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Çocukluklarında psikolojik ve fiziksel şiddete uğramış kişilerin, büyüdükleri zaman uzman desteği alması gerekir.
  • Yağmurda fazlaca kaldığım için ayaklarım çok üşüyor.
  • Sosyal medya platformlarında açılan üye sayıları, bu yıl hızlı bir şekilde arttı.
  • Son dönemlerde karavanlarında yaşamakta olan kişilerin sayılarında artış yaşandı.

Yukarıdaki gibi sıralanabilen cümlelerin tamamı, bir konunun tespit edilmesini mümkün kıldığı için bu cümlelerin tamamı saptama cümleleri olarak bilinmektedir.

Saptama ile Çıkarım Farkı

Birçok insan, saptama ve çıkarımı birbirine karıştığı için bu ikisinin farklarının bilinmesi çok önemli. Saptama ve çıkarım cümleleri kapsamında, çıkarımın belirli önermelerde sonuç çıkarma işi olduğunu ifade etmek olanaklı. Fakat saptama, konu ile ilgili tespit yapılmasıdır. Bu iki temel kavram, birbirlerinin yerine kullanılır gibi dursa da aslında birbirlerinden oldukça farklıdır ve saptama cümleleri ile çıkarım cümlelerinin ifade ettiklerinde çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle her iki kavramın birbirinin aynısı olmadığını belirtmek gerekmektedir.

Saptama Nedir? Saptama Ne Demek?

Saptama, TDK tarafından açıklanan ve gündelik hayatta çok sık olmasa da sınavlarda oldukça fazla karşılaşılan kelimelerden bir tanesidir

Saptama Örnekleri

Çocukluklarında psikolojik ve fiziksel şiddete uğramış kişilerin, büyüdükleri zaman uzman desteği alması gerekir.

Saptama ile Çıkarım Farkı

Bu iki temel kavram, birbirlerinin yerine kullanılır gibi dursa da aslında birbirlerinden oldukça farklıdır ve saptama cümleleri ile çıkarım cümlelerinin ifade ettiklerinde çeşitli farklılıklar bulunmaktadır