Otobiyografi, pek çok öğrencinin sorun yaşadığı kavramlardan biri olsa da otobiyografi metinlerini ayırt edebilmek oldukça kolay. Otobiyografi örnekleriyle ilgili örnek vermeden önce Otobiyografi nedir sorusuna cevap vermenin, konunun detaylı bir şekilde anlaşılabilmesi adına çok önemli olduğunu ifade edebiliriz. Peki ama nedir bu Otobiyografi ve Otobiyografinin özellikleri nelerdir?

Otobiyografi Nedir?

Otobiyografi, TDK tarafından tanımlanan kavramlardan biridir ve bir kişinin kendi hayat hikayesini giriş, gelişme ve sonuç kısımlarına göre yazması olarak bilinmektedir. Bir yazarın kendi yaşam öyküsünü anlatması ile oluşan bu edebi tür, Türk edebiyatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Türk edebiyatında otobiyografi örnekleri oldukça fazladır.

Otobiyografi Özellikleri

Otobiyografinin birçok özelliği bulunmakta olup Türk edebiyatında otobiyografi özellikleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

otobiyografi örnekleri

otobiyografi örnekleri

  • Yazarın kendi yaşam hikayesini giriş, gelişme ve sonuç kısımları üzerinden anlatmasıdır.
  • İnsanların doğdukları ve yaşadıkları dönem boyunca eğitim hayatları, kariyer hayatları ve hayatları ile ilgili önemli hususları barındırmaktadır.
  • Kişiler, aileleri ve yakın çevrelerinden bu tür kapsamında bahsetmektedir.
  • Düşünsel plan çerçevesinde yazılmaları, otobiyografinin özelliklerinden biridir.

Yukarıdaki gibi sıralanabilen özelliklerin tamamı, otobiyografinin çok daha iyi anlaşılmasını olanaklı hale getirmektedir.

Otobiyografi Örnekleri Nelerdir?

Türk edebiyatında pek çok otobiyografi örneği bulunmakta olup otobiyografi örnekleri kapsamında genel olarak birkaç örnek sıralamak mümkündür:

“1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldim. İlkokulu Akşemsettin İlköğretim Okulunda, liseyi Anadolu Lisesinde okuyarak üniversite eğitimim için Eskişehir’e gittim. Kariyer hayatıma bir dergide yazar olarak başladıktan sonra editörlük alanına da merak salarak bu alanda kendimi yetiştirdim ve aynı derginin editörlük kısmında 2 yıl boyunca görev aldım.”

“Adım Deniz Sevindik. 1975 yılında İzmir’de dünyaya geldim. Babamın adı Hasan, annemin adı ise Sevda’dır. Annem ve babam uzun yıllar boyunca öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olmuştur.

Yukarıdaki gibi sıralanabilen kısa otobiyografi örnekleri, otobiyografinin çok daha iyi anlaşılmasını olanaklı hale getirmektedir. Dikkat edildiği üzere kişinin nerede doğduğu, hangi okullara gittiği, ailesi ile ilgili bilgiler, otobiyografi türü kapsamında yer almakta olup bu hususların her biri, kişinin yakından tanınabilmesini olanaklı hale getirmektedir.

Otobiyografi Nedir?

TDK tarafından tanımlanan kavramlardan biridir ve bir kişinin kendi hayat hikayesini giriş, gelişme ve sonuç kısımlarına göre yazması olarak bilinmektedir.

Otobiyografi Nasıl Yazılır?

Otobiyografi, belgelere dayanılarak yazılır. Otobiyografi düşünsel plânla yazılır. Rivayetlere ve tartışmalara yol açacak bilgilere kesinlikle yer verilmez.

Otobiyografi Özellikleri Nelerdir?

İnsanların doğdukları ve yaşadıkları dönem boyunca eğitim hayatları, kariyer hayatları ve hayatları ile ilgili önemli hususları barındırmaktadır.

Otobiyografi Kim Yazar?

Otobiyografi, Özyaşamöyküsü olarak da adlandırılır. Anlatıcı kişi, kaleme aldığı hayatı yaşayan ve birebir deneyimleyen kişidir. Otobiyografi de kişi kendi ağzından kendi yaşam öyküsünü okuyucuya aktarır.