Hacamat psikolojik faydaları bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde büyük bir kesim tarafından tam olarak ne olduğu bilinmeyen hacamat, kelime kökeni itibariyle “emmek” manasına gelir. Kan içerisinde yer alan toksinleri emerek bu yöntemle vücudu temizleyen ve kan dolaşımını hızlandırarak tıkanmış olan damaları açmak için başvurulan bu yöntemin tarihi çok eskidir.

Hacamat, vücudun bazı bölgelerine kupalar yerleştirilmek suretiyle yapılır. Bazı durumlardaysa kupaların yerleştirildiği bölgelere küçük kesiler atılmaktadır. Çoğunlukla omuz, kafa ve sırt bölgesine yapılan ve deri üzerinde bir kesi oluşturulduktan sonra gerçekleştirilen negatif basınç uygulamasıyla birlikte kanın emilmesi sağlanır.

hacamat psikolojik faydalarii

Hacamat Tarihi

Hacamat tarihi çok eski çağlara dayanır. Tarih kitaplarında yazan en eski tıp metinleri olarak bilinen Eber Papirüslerinde (M.Ö 1550 yılında yazılmıştır) hacamat uygulamasından bahsedilmektedir. Mezopotamya’da önemli bir tedavi aracı olarak kullanılan bu yöntem hakkında M.Ö 460-377 yılları arasında yaşayan ünlü tıp hekimi Hipokrat da bahsetmektedir.

Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde modern tıbbın gelişmesine paralel olarak ilaç tedavisine ağırlık berildi. Bundan dolayı hacamat daha az uygulanarak neredeyse unutulmaya yüz tuttu. Ancak son zamanlarda geleneksel tıbbın değeri anlaşılmaya başladığı için bu yönteme başvuranların sayısı gittikçe artıyor.

hacamat psikolojik faydaları

Hacamat Nereye Uygulanır?

Hacamat nereye uygulanır sorusunun birden çok cevabı bulunmaktadır. O yüzden “nereye uygulanmaz” sorusuna cevap vermek daha kısa ve öz olacaktır. Vücut üzerinde bıngıldak ve boyunun haricindeki tüm bölgelere hacamat yapılabilir. Başın tepe noktasında yer alan çukurluk olan bıngıldağa böyle bir uygulamanın yapılması oldukça riskli olacağından hiç kimse bu duruma yanaşmamaktadır.

Hacamatın en verimli sonuçlar verdiği yerlerse iki kürek arasının on santim üstü olmaktadır. Bunun yanı sıra iki kulağın arasına ve kalbin arasına da bu uygulama yapıldığı zaman olumlu sonuçlar alınabilir.

hacamat psikolojik faydaları

Hacamatın Faydaları

Hacamatın faydaları iki başlıkta değerlendirilir: İlki fiziksel faydalar, ikincisi psikolojik faydalar. Hacamatın fiziksel faydaları aşağıdaki gibidir:

 • Bağışıklık sistemini güçlü kılar
 • Kan üretimini düzene sokar
 • Kılcal damarlarda meydana gelen tıkanmaları açar
 • Kanda ve dokularda yer alan toksinlerin atılmasını sağlar
 • İç kanamaları durdurur
 • Gözlere canlılık verir ve görme yeteneğini arttırır. Baş bölgesinden hacamat yaptıran bir kimse hacamatın faydalarını anında fark eder
 • Kaslardaki sertliği ve ödemi çözer

hacamat psikolojik faydaları

Hacamatın psikolojik faydaları ise aşağıdaki gibidir:

 • Psikiyatrinin “soğuk algınlığı” olan depresyona çok iyi gelir
 • Panik atağı önler
 • Ruh sağlığını düzenler
 • Obsesyonlara (takıntı) çok iyi gelir
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu derdine deva olur
 • İntihar düşüncelerinin önüne geçer

Görüldüğü gibi pek çok faydaları bulunan hacamatın istenen sonuçları verebilmesi için bu işin uzmanlarına yaptırılması gerekir. Eğer bu işi bilmeden yapmaya kalkan birisi tarafından uygulanırsa hacamat işlemi hem yapan için hem de yaptıran için büyük bir işkenceye dönüşecektir.