Atıkları ayrıştırmanın sağlayacağı faydalar nelerdir sorusuna verilebilecek en iyi cevap çevrenin korunması olacaktır. Ekonomik ve sosyal faaliyetler sonucunda kullanım süresi dolan atıklar; cam, karton, plastik ya da metal olarak sınıflandırılır. Bu atıkların tekrardan değerlendirilmesiyle çevrenin korunmasının yanı sıra büyük bir ekonomik fayda da sağlanabilir. Geri dönüşüm modeliyle yapılan bu işlemlerde tekrardan kullanılabilme olanağı bulunan atıkların kimyasal ya da fiziksel işlemlere tabi tutulduktan sonra ikinci bir maddeye dönüştürülmesi söz konusudur. Böylelikle zaten sınırlı sayıda olan kaynakların gereksiz bir şekilde kullanılmasının önüne geçildiği gibi aynı zamanda atık çöp oranı da azaltılacaktır. Atıkları ayrıştırmanın sağlayacağı faydalar nelerdir

atıkları ayrıştırmanın sağlayacağı faydalar nelerdir

Geri Dönüşümün Faydaları

Geri dönüşümün faydaları ülkemizde henüz tam anlamıyla idrak edilememesine rağmen sayılamayacak kadar fazladır. Karton, cam, kâğıt, metal ve plastik gibi pek çok maddenin geri dönüşümle beraber tekrar kullanıma sokulması ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca sınırlı miktarda olan doğal kaynakların tükenmesi de engellenecektir. Geri dönüşüm modeliyle birlikte ithal edilmiş olan hurdalarda malzemeye ödenecek olan döviz azalacağı gibi aynı zamanda enerji kullanımından da çok ciddi miktarlarda tasarruf sağlanabiliri Kullanılan bir kâğıdın geri dönüştürülmesi hava kirliliğini %95, su kirliliğini %40, su kullanımını %45 oranında azaltacaktır. 1 ton ağırlığındaki kâğıdın tekrardan geri dönüştürülmesi tam 8 ağacın kesilmesinin önlenmesi demektir.

atıkları ayrıştırmanın sağlayacağı faydalar nelerdir

Geri Dönüşümün Az Bilinen Faydaları

Geri dönüşümün az bilinen faydaları aşağıdaki gibidir:

  • Atık toplayarak hayatını kazandıran kişiler için büyük bir istihdam yaratılır.
  • Ülke dışından hammadde ithalatını azaltacağından dolayı ithal oranını düşürür ve ülke ekonomisine doğrudan katkıda bulunulur.
  • Üretim yapabilmek için hammadde aranmasının önüne geçer. Hammaddeye duyulan ihtiyaç ayrıştırılan geri dönüşüm malzemelerinden sağlanmaktadır.
  • Dönüştürülen bu ürünler sayesinde çevre ve hava kirliliği de engellenmiş olur.
  • Sera gazı küresel ısınmaya sebep olur. Geri dönüşümle birlikte sera gazının üretilmesi engellenir. Böylelikle daha sağlıklı ve temiz bir dünyada yaşıyor olma şansımızı arttırır.
  • Bunun yanı sıra sera gazı, ozon tabakasının delinmesine sebep olur. Bundan dolayı güneşin zararlı olan ışınları doğrudan insan vücuduna gelir ve bu durum sağlığı oldukça olumsuz etkiler.

atıkları ayrıştırmanın sağlayacağı faydalar nelerdir

Geri Dönüşüm Aşamaları

Geri dönüşüm aşamaları dört başlıkla sıralanabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

  • İlk olarak değerlendirilme ihtimali olan atıklar, bulundukları çöplerden tek tek toplanır. Bu işi yapan insanlara büyük bir istihdam sağlanır.
  • İkinci aşamada toplanmış olan atıklar, metal, plastik, cam ve kâğıt olarak ayrıştırılır.
  • Üçüncü aşamadaysa ayrıştırılan bu atıklar kimyasal ve fiziksel değişimler geçirir. Bu değişim sürecinden sonra bambaşka bir halde tekrardan üretime dahil edilir.
  • Son olarak üretime dahil edilen bu ürün üreticilere sunularak ekonomik kalkınma sağlanır.

Geri dönüşüm bu dört aşamadan oluşuyor olsa da insanların bu konuda bilinçli olması süreci daha da hızlandıracaktır.